ΔΙEΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
· Κεντρικής Μακεδονίας
· Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

  Διεύθυνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  
 
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
 
  Στοιχεία Επικοινωνίας Κεντρικής Μακεδονίας  
Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313309330, 2313309331
ΦΑΞ: 2310424810
e-mail:  dpxs-km@damt.gov.gr

  Στοιχεία Επικοινωνίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531027966
ΦΑΞ: 2531032140
e-mail:  dpxs-amt@damt.gov.gr

Για αποστολή εγγράφων για πρωτοκόλληση πατήστε εδώ