ΔΙEΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού


  Διάφορα  
Αίτηση για περιβαλλοντική άδεια

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011)» και των κανονιστικών διατάξεων του νόμου που έχουν εκδοθεί.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας Α2 της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, οι σχετικές αιτήσεις με συνημμένους φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελετών Τροποποίησης/Ανανέωσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).


 
 
  Στοιχεία Επικοινωνίας Κεντρικής Μακεδονίας  
Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313309330
ΦΑΞ: 2310424810
e-mail:  tpxs-km@damt.gov.gr

  Στοιχεία Επικοινωνίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531027966
ΦΑΞ: 2531032140
e-mail:  tpxs-amt@damt.gov.gr

Για αποστολή εγγράφων για πρωτοκόλληση πατήστε εδώ