ΔΙEΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

  Στοιχεία Επικοινωνίας Κεντρικής Μακεδονίας  
Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313309255
ΦΑΞ: 2310424810
e-mail:  tpse-km@damt.gov.gr

  Στοιχεία Επικοινωνίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531027966
ΦΑΞ: 2531032140
e-mail:  tpse-amt@damt.gov.gr

Για αποστολή εγγράφων για πρωτοκόλληση πατήστε εδώ